Які є види та як нараховуються пенсії військовослужбовцям

Які є види та як нараховуються пенсії військовослужбовцям

 Однією з соціальних виплат є пенсійне забезпечення для осіб, що були звільнених із військової служби

Про це повідомляє інформаційний портал "Nation" із покликанням  на Міністерство соціальної політики України.

Умови, розміри та порядок пенсійного забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб визначаються Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Види пенсії:

за вислугу років,

по інвалідності,

в разі втрати годувальника.

Умови призначення

Пенсії за вислугу років

Цей вид пенсійного забезпечення отримують особи після звільнення зі служби, незалежно від віку, при наявності календарної вислуги 25 років і більше.

Або при досягненні на день звільнення зі служби 45 річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу з яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах.

Пенсії по інвалідності

На пенсію по інвалідності можуть розраховувати люди, що були звільнені зі служби, незалежно від віку та тривалості служби в разі, якщо інвалідність настала:

в період проходження служби,

не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби,

пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби.

Пенсії в разі втрати годувальника

Дані соцвиплати призначаються непрацездатним членам сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Водночас сім’ям пенсіонерів, якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

Обчислення пенсій

Пенсії обчислюються у відсотках від:

розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням,

процентну надбавку за вислугу років,

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За вислугу років

Доплати нараховуються особам, які мають вислугу 20 років і більше.

за вислугу 20 років - 50 відсотків,

звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції, звільненим зі служби у Службі судової охорони за віком чи через хворобу - 55 відсотків відповідних сум грошового забезпечення,

за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 відсотки відповідних сум грошового забезпечення,

особам, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України за страховий стаж 25 років - 50 відсотків і за кожний повний рік стажу понад 25 років - 1 відсоток,

особам, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України за вислугу 20 років - 50 відсотків зі збільшенням цього розміру на 3 відсотки за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 відсотків.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років не повинен перевищувати 70 процентів, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, – 100 процентів, до категорії 2, – 95 процентів.

По інвалідності

Особам з інвалідністю внаслідок війни:

I групи - 100 процентів,

II групи - 80 процентів,

III групи - 60 процентів заробітку.

Іншим особам з інвалідністю

I групи - 70 процентів,

II групи - 60 процентів,

III групи - 40 процентів заробітку.

Всі матеріали на сайті захищені
згідно законодавства України