Базова соціальна допомога: що пропонують в уряді та як це позначиться на пенсіях

Базова соціальна допомога: що пропонують в уряді та як це позначиться на пенсіях

Міністерство соціальної політики України підготувало проекти змін до законів щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Пропонується відмовитися від прожиткового мінімуму при встановленні розмірів виплат

Про це повідомляє інформаційний портал "NATION" із покликанням на повідомлення Федерації профспілок України (ФПУ).

 У повідомленні йдеться:

Метою проекту акта є консолідація програм соціальної підтримки, спрямованих на підтримку найбільш вразливих категорій громадян, виведення таких сімей із складних життєвих обставин та підвищення адресності надання державної допомоги.

Також пропонується для осіб, які набули право на пенсію за віком, або які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, розмір базової величини визначати пропорційно страховому стажу.

Обґрунтування документа

Як зазначається в пояснювальній записці, показник прожиткового мінімуму на законодавчому рівні втратив свою первинну сутність як критерій, що визначає ризик потрапляння громадян за межу бідності, і став розрахунковим показником, до якого прив’язано все більше різних виплат, доплат та значної кількості невластивих системі соціальної підтримки показників.

Наразі в законодавстві до прожиткового мінімуму прив’язано понад 180 різноманітних видів виплат, значна частина з яких не має відношення до прожиткового мінімуму як до критерію бідності. В багатьох випадках розмір соціальних допомог залежить не від того, чи загальні доходи родини є нижчими за показник прожиткового мінімуму, а просто визначаються як певний коефіцієнт (як менше, так і вище 100 % прожиткового мінімуму).

У документі йдеться:

Така ситуація унеможливлює використання прожиткового мінімуму за його основним призначенням, - ефективного визначення ризику потрапляння українців за межу бідності, і відповідно - швидкого реагування держави на такий ризик. Адже підвищення законодавчо встановленого прожиткового мінімуму автоматично призводить до необхідності перерахунку і всіх невластивих показників, що, своєю чергою, призводить до значного фіскального тиску на бюджет.

Що пропонується

Згідно з проектом, розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100 відсотків від такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім'ї) та 70 відсотків від такої базової величини - для кожного наступного члена сім’ї, відповідно до яких розраховується допомога.

Для кожної дитини віком до 6 років; дитини з інвалідністю; особи з інвалідністю I або II групи; дитини, яка утримується матір’ю, що не перебуває у шлюбі, і запис про батька, якої у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері, а також дитини, яка утримується батьком або усиновлювачем, який не перебуває у шлюбі; дитини, яка виховується у багатодітній сім’ї та входить до складу сім’ї, розмір базової величини визначається на рівні 100 відсотків від такої базової величини.

Вплив на розмір пенсії

Для осіб, які набули право на пенсію за віком, або які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не набули права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого зазначеною статтею, розмір базової величини визначається / встановлюється пропорційно страховому стажу таких осіб і становить:

для осіб зі страховим стажем менше ніж 10 років - 60 відсотків,

для осіб зі страховим стажем від 10 до 20 років - 70 відсотків,

для осіб зі страховим стажем від 20 до 30 років - 80 відсотків,

для осіб зі страховим стажем 30 і більше років - 100 відсотків від такої базової величини.

Розмір базової допомоги

Міністерство соціальної політики пропонує встановити базову величину на 2025 рік у розмірі 4 000 грн на першу особу в домогосподарстві, і 70 % від цієї суми - на наступних отримувачів (за виключенням низки категорій, які потребують посиленого соціального захисту, як-то діти до 6 років; діти та дорослі особи з інвалідністю; особи похилого віку).

У випадку запровадження базової соціальної допомоги, за оцінками Міністерства соціальної політики, витрати на неї будуть співмірними видаткам у 2024 році.

При розрахунку базової величини у розмірі 4 000 тис. грн для прикладу взято середньостатистичну сім’ю, яка складається з двох дорослих працездатних осіб та двох дітей віком від 6 до 18 років.

Прожитковий мінімум для такої сім’ї становить:

12 448 грн = 3028 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб) х 2 особи + 3196 (прожитковий мінімум для дитини віком від 6 до 18 років) х 2 особи)

Із урахуванням очікуваного збільшення прожиткового мінімуму у 2025 році на 12,8 % та рівня інфляції споживчих цін на 8,9 % прожитковий мінімум для однієї особи з такої сім’ї становитиме 3 822,75 грн (12 448 грн х 12,8% х 8,9 % : 4 особи).

Відповідно до розрахунку базової соціальної допомоги, запропонованого в законопроекті, така сім’я буде отримувати 4000 грн + 2800 грн х 3 особи = 12 400 грн, що дорівнює діючому прожитковому рівню сім’ї.

До відома, для виходу на пенсію після у 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу. Щорічно стаж збільшується на 12 місяців і у 2028 році досягне 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менше 31 року необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки у 2027 році за наявності не менше 24 років страхового стажу.

Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років, - 15 років.

Всі матеріали на сайті захищені
згідно законодавства України